INFO: +420 581 793 255 | info@obec-veselicko.cz
Dnes je 11. prosince 2023 a svátek má Dana 1°C | Zítra Simona 4°C

Místní poplatky

Místní poplatek za tuhý komunální odpad (popelnice)

Rok Roční poplatek pro osoby s trvalým pobytem Roční poplatek pro neobydlené nemovitosti
2023 500 Kč/osoba 150 Kč/nemovitost

Místní poplatek ze psů

 • Poplatek ze psů platí držitel psa.
 • Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Veselíčko.
 • Platí se ze psů starších 3 měsíců.
 • Držitel psa je povinen ohlásit psa správci poplatku do 15 dnů od doby, kdy se stal držitelem psa a vznikla mu poplatková povinnost, nebo do 15 dnů poté, co držitelům pes dovršil stáří 3 měsíců.
 • Obecně závazná vyhláška: Psi-2_2019 (2)
Rok Roční poplatek – 1. pes Roční poplatek – 2. a každý další pes
2023 60 Kč/pes 100 Kč/pes

Místní poplatek za stočné

 • poplatek se stanovuje z odebrané vody za minulý rok – počty odebraných m3 za nemovitost obecnímu úřadu poskytuje VaK Přerov
 • v případě, že v nemovitosti není řádné měření používané vody (používání studny apod.), je majitelům nemovitostí stanoveno stočné paušálem, a to ve výši průměrné roční spotřeby v obci
 • při odběru vody nižším než rozhodná výše (10m3), je stočné stanoveno paušálem, a to ve výši průměrné roční spotřeby v obci
Rok Poplatek za stočné Průměrná roční spotřeba vody v obci Rozhodná výše pro stanovení paušálu
2023 28 Kč/m3 32 m3/osoba  m3/osoba

Další místní poplatky naleznete v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích

Způsob úhrady místních poplatků

Místní poplatek za psa, místní poplatek za TKO a platbu za stočné je možno platit následujícími způsoby:

 • hotově na pokladně Obecního úřadu Veselíčko v době od 3. do 31. 5. 2023   
 1. – v pondělí a ve středu v době od 8 do 12 hod, od 13 do 17 hod. 
 2. – v úterý a ve čtvrtek v době od 8 do 14 hod. 
 3. – v pátek se poplatky NEVYBÍRAJÍ         
 • poštovní poukázkou – lze vyzvednout na Obecním úřadu Veselíčko. (sdělení variabilního symbolu a částky)
 • převodem na účet Obce Veselíčko – KB 3326831/0100, částku a variabilní symbol si lze vyžádat e-mailem na adrese: urad.veselicko@iol.cz nebo na: gabriela.podlesna@obec-veselicko.cz či telefonicky na čísle 581 793 255.

Sledujte nás i na sociálních sítích