INFO: +420 581 793 255 | info(zavináč)obec-veselicko.cz
Dnes je 13. června 2024 a svátek má Antonín 17°C | Zítra Roland 19°C

Aktuální změny v odpadovém hospodářství

Zaváděné změny u směsného komunálního odpadu

 

V případě, že nemáte očipovanou popelnici na směsný komunální odpad a chcete, aby Vám odpad byl vyvážen, volejte na tel. č. 581 793 255, nebo pište na e-mail: gabriela.podlesna@obec-veselicko.cz.

Svozová společnost apeluje na obce a občany, aby do budoucna vyměnili stávajících celokovové popelnice na směsný odpad za plastové! To z důvodu, že plastové vydrží až třikrát déle, lépe drží na výklopném zařízení. Občané, kteří topí pevnými palivy, do těchto plastových nádob nesypou horký popel, který může způsobit požár ve svozovém automobilu (případy, které se dějí několikrát ročně).

Také čip pro elektronickou identifikaci kovové popelnice na SKO je třikrát nákladnější než u plastové a jeho instalace je časově náročnější. Proto bude instalován pouze na kovové nádoby v dobrém technickém stavu. Ty poškozené si občané vymění zakoupením nové nádoby na obci. Pro zájemce o koupi černých plastových popelnic má obec naskladněné velmi kvalitní 240 litrové plastové nádoby na SKO za cenu 908 Kč, případně 120 litrové za 654 Kč.

Poplatky za odpad v roce 2024

Pro rok 2024 platí, že poplatek za odpad ve výši 500 Kč na občana s trvalým bydlištěm ve Veselíčku zůstane stejný. Jediná změna v poplatku za odpad nastane u majitelů nemovitostí využívaných např. k rekreaci, kteří nemají v obci trvalé bydliště a doteď hradili poplatek pouze 150 Kč za tuto nemovitost. A to bez ohledu na počet osob, které danou nemovitost využívají. Poplatek za odpad na nemovitost bude v tomto případě v roce 2024 srovnán na standardní sazbu 500 Kč, stejně, jako platí obyvatelé s trvalým bydlištěm na osobu. Zároveň obec dá všem možnost zapojit se plnohodnotně do systému odpadového hospodářství, zajištěním svozu odpadu, a to tříděného, bio i velkoobjemového. K tomuto kroku přistupujeme z důvodu vzrůstajících požadavků majitelů těchto nemovitostí bez trvalého bydliště právě na odvoz bioodpadu, velkého zájmu o umístění a likvidaci jejich velkoobjemového a nebezpečného odpadu při pravidelných svozech v obci na jaře i podzim a využívání sběrných hnízd na tříděný odpad.

Od roku 2025 pak bude poplatek za SKO nastaven sazbou za každé kilo vyprodukovaného komunálního odpadu. Občané, kteří odpad poctivě třídí, tak budou zvýhodněni právě nižší platbou za odpad proti těm, kteří třídění neřeší a vše hodí do popelnice na SKO.

Tento poplatek bude mít nastavenou celkovou minimální a maximální hranici. Sazba poplatku za kilogram vyprodukovaného SKO bude stanovena až na podzim roku 2024 obecně závaznou vyhláškou a v její výši bude zohledněno právě finanční zatížení obce systémem odpadového hospodářství. Pro znevýhodněné rodiny a občany, kteří ve větší míře používají a vyhazují do SKO pleny, budou speciální nádoby, na jejichž svoz bude obec přispívat z vlastních zdrojů. Individuálně budeme také řešit potřeby občanů, kteří např. topí tuhými palivy.

Zavedení třídění odpadů Dům od domu

Od 1. července 2023 obec Veselíčko přistoupila ke změně nastavení systému odpadového hospodářství, aby předešla výraznému navyšování poplatku občanům v budoucích letech. 

Nutné změny vyplývají z požadavku zákona o odpadech z roku 2021, který na obce a jejich občany klade nárok pro budoucí:

  • snižování množství směsného komunálního odpadu (SKO),
  • zvyšování množství vytříděných složek odpadu (papír, plast, bio aj.).

Toho chce stát dosáhnout uzákoněným poplatkem za skládkování a jeho navýšením (finanční sankcí) v případech, kdy občané obce přesáhnou tzv. „váhový limit“ v produkci směsného komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele za rok.

NOVÝ POPLATEK ZA SKLÁDKOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Následující tabulka ukazuje zákonný výpočet poplatku pro obce za uložení každé tuny komunálního odpadu na skládku.

 

Rok

Limit produkce odpadu na obyvatele za rok

 

Poplatek do váhového limitu

 

Poplatek nad váhový limit

   2023    

180 kg

500 Kč

1 000 Kč

2024

170 kg

500 Kč

1 250 Kč

2025

160 kg

500 Kč

1 600 Kč

2026

150 kg

600 Kč

1 700 Kč

2027

140 kg

600 Kč

1 800 Kč

2028

130 kg

700 Kč

1 800 Kč

2029

120 kg

700 Kč

1 850 Kč

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že legislativa postupně snižuje limit akceptovatelného množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu na obyvatele obce za rok a současně výrazně navyšuje sazbu poplatku za skládkování.

Tento poplatek za skládkování však tvoří pouze část nákladů obce na systém odpadového hospodářství, nezahrnuje svozy, likvidaci odpadu a jiné.

VESELÍČKO A ODPADY V ROCE 2022

V roce 2022 byl průměr vyprodukované hmotnosti směsného komunálního odpadu (SKO) na jednoho občana Veselíčka 186 kg.

Celkem příjem obce z poplatků za odpad činil 787 445,- Kč.

Roční náklady obce Veselíčko na odpadové hospodářství však byly ve výši 1 356 081 Kč.

Obec v roce 2022 doplácela ze svého rozpočtu částku 568 636 Kč.

Z toho vyplývá, že náklady v přepočtu na občana za rok 2022 jsou ve výši 1 161 Kč, i když poplatek byl 500 Kč.

VESELÍČKO A ODPADY V ROCE 2023

Náklady spojené s odpadovým hospodářstvím stouply obci Veselíčko pro rok 2023 o dalších 22 %. Pokud by průměrná hodnota produkce SKO zůstala stejná jako v roce 2022, dostali bychom se letos nad povolený limit a za skládkování nadprodukce bychom ještě platili dvojnásobný poplatek, tedy 1000 Kč za každou tunu.

I přesto obec ponechala na rok 2023 poplatek za odpad ve výši 500 Kč. Zmíněné navýšení nákladů obec opět uhradí za občany ze svého rozpočtu, ale je nucena zavést změny a opatření, které zabrání dalšímu zvyšování nákladů.

PLÁNOVANÉ ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Zavedení systému třídění odpadu dům od domu.

Od 1. 7. 2023 byl zaveden nový systém třídění odpadů, tzv. „door-to-door“, česky „dům od domu“. Týká se zejména plastu a papíru, který mají možnost občané Veselíčka třídit do nádob přímo u svých domů.

  • DOMY

Občané s trvalým bydlištěm ve Veselíčku mají možnost do konce roku 2023 obdržet od obce ZDARMA (ve formě zapůjčení) vždy jednu 240litrovou nádobu (žlutá) na plast a 120litrovou nádobu (modrá) na papír. 

V případě, že nemáte trvalý pobyt v obci, můžete si zakoupit od obce popelnice a využívat také odpadové hospodářství obce. Ceník popelnic:

Barva Objem Cena
modrá 120l 690,- Kč
žlutá 240l 1029,- Kč
  • BYTOVÉ DOMY

U bytových domů budou pro tento účel přistaveny kontejnery o objemu 1 100 litrů na plast a na papír, případně budou obyvatelé bytových domů moci dále využívat blízká sběrná kontejnerová hnízda.

EVIDENCE VYSYPANÝCH NÁDOB

Nádoba v každé domácnosti bude mít unikátní čip, který zajistí evidenci četnosti vývozu a naplněnosti nádob každé domácnosti. Obec bude platit za vývoz každé jednotlivé popelnice.

DŮLEŽITÉ!: Vývoz poloprázdné žluté/modré nádoby stojí stejně jako vývoz plné nádoby, proto je důležité (rozumějte levnější pro obec a následně i pro občany) přistavit nádoby ke svozu až v momentu, kdy jsou zcela naplněné.

NEVYHAZUJ VZDUCH: Do 120 l/240 l velké nádoby se vejde více, než si člověk dokáže představit. Každá sešlápnutá PET lahev a rozložená kartonová krabice šetří místo v nádobě → prodlužuje interval mezi svozy → šetří obci a občanům finance.

Kontejnerová (sběrná) hnízda: Společné kontejnery na plast a papír umístěné na sběrných místech bohužel z velké části plní (zneužívají) lidé, kteří v obci nebydlí a pouze projíždějí. Všichni zmínění tak zvyšují náklady obce, které se přenáší do poplatku pro občany.

Z těchto důvodů dojde k postupné redukci kontejnerů na plast a papír umístěných na sběrných místech a snížení frekvence svozů. Tyto sběrná hnízda však budou nadále k dispozici občanům, kteří se do systému třídění dům od domu nezapojí, stejně jako těm, co budou mít svou nádobu na tříděný odpad aktuálně plnou.

Další informace k třídění odpadů:


Frekvence svozu odpadů od 1. 7. 2023 (níže je kalendář s vyznačenými svozy):

směsný komunální odpad 1x za 3 týdny
plast od rodinných domů 1x za 4 týdny
papír od rodinných domů 1x za 4 týdny

 

 

 

kalendářProč obec zavádí třídění dům od domu a proč je nutné více třídit?
Změny v obcích vyplývají z úpravy legislativy o odpadech, která nutí obce zásadně přepracovat své odpadové hospodářství, minimalizovat skládkování a přejít na systém oběhového hospodářství. V roce 2021 začal platit nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který navýšil poplatek za ukládání odpadů na skládku (tzv. skládkování). Legislativa navíc počítá s dalším zvyšování poplatku a od roku 2030 skládkování zcela zakazuje.

Systém třídění dům od domu má pomoci zvýšit míru třídění tak, abychom jako obec na skládku ukládali komunálního odpadu co nejméně. Tím se občané vyhnou razantnímu zvýšení poplatku za odpad. Tento systém třídění bude také pro občany pohodlnější než dřívější odnášení tříděného odpadu ke kontejnerovým hnízdům.

Bude se v příštích letech zvedat poplatek za odpad?
Zásadnímu růstu těchto nákladů chceme zabránit právě zavedením systému třídění dům od domu.

Kvůli každoročně zvyšujícím se nákladům na služby poskytované obcí Veselíčko občanům v souvislosti s nakládáním s odpady budeme nuceni poplatky a jejich výši v následujících letech nastavit podle váhy, případně objemu vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. K tomuto budeme využívat evidenci svozů očipovaných nádob na jednotlivé druhy odpadu u každé domácnosti.

Černé popelnice s „komunálem“ se budou vyvážet jednou za tři týdny. Nehrozí zápach u popelnic?
Vyhnout se zápachu z černých popelnic můžete několika kroky:
- třídit bioodpad a nedávat ho do černé popelnice na SKO, kam nepatří,
- neumisťovat popelnice na místo, kam svítí přímé sluneční světlo; vysoká teplota uvnitř popelnice urychluje rozklad zbytkového biologicky rozložitelného odpadu,
- kosti a použité plenky před vyhozením do černé popelnice zabalit do špinavého sáčku (tzv. „dvě mouchy jednou ranou“, kdy zároveň využijete plastové obaly se zbytky jídla, které nepatří do žlutých popelnic).

Nejčastější příklady toho, co patří do popelnic na plasty a papír, najdete jak na samotných nádobách k tomu určených, tak v seznamu níže.

Pokud si přesto nevíte rady nebo potřebujete vytřídit specifičtější předměty, pomůže Vám například web www.kamtovyhodit.cz – do políčka na hlavní stránce stačí napsat předmět/materiál, o který se jedná, stránka odpoví, kam patří.
                            

do papíru patří do papíru nepatří
časopisy, noviny svazky knih
sešity uhlový papír
knihy mastný papír
krabice termopapír (účtenky)
papírové obaly pleny
lepenka  
obálky s foliovým okénkem  
do plastu patří do plastu nepatří
výrobky z plastů obaly se zbytky potravin
kelímky od jogurtů obaly od chemikálií
obalový polystyren novodurové trubky
plastové nádoby a lahve podlahové krytiny
obaly od pracích gelů, aviváží  
PET lahve  
sáčky, fólie  
nápojové kartony  

Další užitečné weby:
www.samosebou.cz
www.jaktridit.cz
www.tondaobal.cz (web určený pro děti, případně učitele a rodiče, kteří chtějí dětem s učením o třídění odpadů pomoci; součástí webu jsou hry)

V případě dotazů, nejasností nebo individuální potřeby řešit Vaši situaci jsme Vám s kolegy k dispozici na Obecním úřadě. Kontakt na nás: +420 581 793 255/ info@obec-veselicko.cz.

 

 

Sledujte nás i na sociálních sítích