INFO: +420 581 793 255 | info@obec-veselicko.cz
Dnes je 10. června 2023 a svátek má Gita 15°C | Zítra Bruno 19°C

Odpady-změna od 1. 7. 2023

Od 1. července 2023 je obec Veselíčko nucena přistoupit ke změně nastavení systému odpadového hospodářství, aby předešla výraznému navyšování poplatku občanům v budoucích letech. 

Nutné změny vyplývají z požadavku zákona o odpadech z roku 2021, který na obce a jejich občany klade nárok pro budoucí:

  • snižování množství směsného komunálního odpadu (SKO),
  • zvyšování množství vytříděných složek odpadu (papír, plast, bio aj.).

Toho chce stát dosáhnout uzákoněným poplatkem za skládkování a jeho navýšením (finanční sankcí) v případech, kdy občané obce přesáhnou tzv. „váhový limit“ v produkci směsného komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele za rok.

NOVÝ POPLATEK ZA SKLÁDKOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Následující tabulka ukazuje zákonný výpočet poplatku pro obce za uložení každé tuny komunálního odpadu na skládku.

 

Rok

Limit produkce odpadu na obyvatele za rok

 

Poplatek do váhového limitu

 

Poplatek nad váhový limit

   2023    

180 kg

500 Kč

1 000 Kč

2024

170 kg

500 Kč

1 250 Kč

2025

160 kg

500 Kč

1 600 Kč

2026

150 kg

600 Kč

1 700 Kč

2027

140 kg

600 Kč

1 800 Kč

2028

130 kg

700 Kč

1 800 Kč

2029

120 kg

700 Kč

1 850 Kč

Z tabulky jednoznačně vyplývá, že legislativa postupně snižuje limit akceptovatelného množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu na obyvatele obce za rok a současně výrazně navyšuje sazbu poplatku za skládkování.

Tento poplatek za skládkování však tvoří pouze část nákladů obce na systém odpadového hospodářství, nezahrnuje svozy, likvidaci odpadu a jiné.

VESELÍČKO A ODPADY V ROCE 2022

V roce 2022 byl průměr vyprodukované hmotnosti směsného komunálního odpadu (SKO) na jednoho občana Veselíčka 186 kg.

Celkem příjem obce z poplatků za odpad činil 787 445,- Kč.

Roční náklady obce Veselíčko na odpadové hospodářství však byly ve výši 1 356 081 Kč.

Obec v roce 2022 doplácela ze svého rozpočtu částku 568 636 Kč.

Z toho vyplývá, že náklady v přepočtu na občana za rok 2022 jsou ve výši 1 161 Kč, i když poplatek byl 500 Kč.

VESELÍČKO A ODPADY V ROCE 2023

Náklady spojené s odpadovým hospodářstvím stouply obci Veselíčko pro rok 2023 o dalších 22 %. Pokud by průměrná hodnota produkce SKO zůstala stejná jako v roce 2022, dostali bychom se letos nad povolený limit a za skládkování nadprodukce bychom ještě platili dvojnásobný poplatek, tedy 1000 Kč za každou tunu.

I přesto obec ponechala na rok 2023 poplatek za odpad ve výši 500 Kč. Zmíněné navýšení nákladů obec opět uhradí za občany ze svého rozpočtu, ale je nucena zavést změny a opatření, které zabrání dalšímu zvyšování nákladů.

PLÁNOVANÉ ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Co připravujeme za změny, abychom nemuseli výrazně zvedat poplatky za odpad?

Zavedení systému třídění odpadu dům od domu.

Od 1. 7. 2023 zavedeme nový systém třídění odpadů, tzv. „door-to-door“, česky „dům od domu“. Týkat se bude zejména plastu a papíru, který budou občané Veselíčka třídit do nádob přímo u svých domů.

  • DOMY

Občané s trvalým bydlištěm ve Veselíčku obdrží od obce ZDARMA vždy jednu 240litrovou nádobu (žlutá) na plast a 120litrovou nádobu (modrá) na papír.

Termíny výdeje nádob:

středa 31. 5. 2023 8-17 hod.
pátek 2. 6. 2023 8-17 hod.
sobota 3. 6. 2023 8-12 hod.

Místo výdeje nádob: areál zemědělského družstva Veselíčko

  • BYTOVÉ DOMY

U bytových domů budou pro tento účel přistaveny kontejnery o objemu 1 100 litrů na plast a na papír, případně budou obyvatelé bytových domů moci dále využívat blízká sběrná kontejnerová hnízda.

Frekvence svozu: Nádoby na vytříděný plast a papír budou vyvážené jednou za 28 dní, dle svozového kalendáře, který občané obdrží společně s nádobami při výdeji.

Změny platby: Obec bude nově platit svozové společnosti pouze za vyvezení každé jednotlivé nádoby. Proto nevystavujte nádoby ke každému svozu vždy, ale až jsou zcela plné!

Evidence vysypaných nádob: Nádoba v každé domácnosti bude mít unikátní čip, který zajistí evidenci četnosti vývozu a naplněnosti nádob každé domácnosti. Obec bude platit za vývoz každé jednotlivé popelnice.

DŮLEŽITÉ!: Vývoz poloprázdné žluté/modré nádoby stojí stejně jako vývoz plné nádoby, proto je důležité (rozumějte levnější pro obec a následně i pro občany) přistavit nádoby ke svozu až v momentu, kdy jsou zcela naplněné.

NEVYHAZUJ VZDUCH: Do 120 l/240 l velké nádoby se vejde více, než si člověk dokáže představit. Každá sešlápnutá PET lahev a rozložená kartonová krabice šetří místo v nádobě → prodlužuje interval mezi svozy → šetří obci a občanům finance.

Kontejnerová (sběrná) hnízda: Společné kontejnery na plast a papír umístěné na sběrných místech bohužel z velké části plní (zneužívají) lidé, kteří v obci nebydlí a pouze projíždějí. Všichni zmínění tak zvyšují náklady obce, které se přenáší do poplatku pro občany.

Z těchto důvodů dojde k postupné redukci kontejnerů na plast a papír umístěných na sběrných místech a snížení frekvence svozů. Tyto sběrná hnízda však budou nadále k dispozici občanům, kteří se do systému třídění dům od domu nezapojí, stejně jako těm, co budou mít svou nádobu na tříděný odpad aktuálně plnou.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY (FAQ):

Jaká bude frekvence svozu odpadů od domů?
Od 1. 7. 2023 se budou v obci odpady svážet takto:

směsný komunální odpad 1x za 3 týdny
plast od rodinných domů 1x za 4 týdny
papír od rodinných domů 1x za 4 týdny

 

 

 

 

Kalendář s vyznačenými dny, kdy budou probíhat svozy jednotlivých druhů odpadů viz výše. Tento je dostupný ke stažení zde: kalendář svozu, dostanete ho v tištěné podobě do Vašich poštovních schránek, při výdeji nádob na třídění nebo na Obecním úřadě. V prvních měsících obec upozorní na termíny každého svozu rozhlasem.

Proč obec zavádí třídění dům od domu a proč je nutné více třídit?
Změny v obcích vyplývají z úpravy legislativy o odpadech, která nutí obce zásadně přepracovat své odpadové hospodářství, minimalizovat skládkování a přejít na systém oběhového hospodářství. V roce 2021 začal platit nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který navýšil poplatek za ukládání odpadů na skládku (tzv. skládkování). Legislativa navíc počítá s dalším zvyšování poplatku a od roku 2030 skládkování zcela zakazuje.

Systém třídění dům od domu má pomoci zvýšit míru třídění tak, abychom jako obec na skládku ukládali komunálního odpadu co nejméně. Tím se občané vyhnou razantnímu zvýšení poplatku za odpad. Tento systém třídění bude také pro občany pohodlnější než dřívější odnášení tříděného odpadu ke kontejnerovým hnízdům.

Bude se v příštích letech zvedat poplatek za odpad?
Zásadnímu růstu těchto nákladů chceme zabránit právě zavedením systému třídění dům od domu.

Kvůli každoročně zvyšujícím se nákladům na služby poskytované obcí Veselíčko občanům v souvislosti s nakládáním s odpady budeme nuceni poplatky a jejich výši v následujících letech nastavit podle váhy, případně objemu vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. K tomuto budeme využívat evidenci svozů očipovaných nádob na jednotlivé druhy odpadu u každé domácnosti.

Kdy a jak obdržíme nové nádoby (žlutá a modrá) na tříděný odpad?
240litrovou nádobu na plast a 120litrovou nádobu na papír si občané vyzvednou v následujících termínech v areálu zemědělského družstva Veselíčko:
- středa 31. 5. 2023 od 8 do 17 hodin,
- pátek 2. 6. 2023 od 8 do 17 hodin,
- sobota 3. 6. 2023 od 8 do 12 hodin.
Každý dostane možnost třídit – popelnice jsou zajištěny pro všechny rodinné domy v obci. V případě problémů či nedostatku bude obec vše řešit individuálně.
Vyzvedávání nádob se netýká občanů žijících v bytových domech.

Kolik za nové barevné popelnice na plast a papír občané zaplatí?
Nic. Popelnice obec občanům půjčuje zdarma. Zástupce domácnosti při převzetí popelnice podepíše smlouvu o výpůjčce nádoby.

Černé popelnice s „komunálem“ se budou vyvážet jednou za tři týdny. Nehrozí zápach u popelnic?
Vyhnout se zápachu z černých popelnic můžete několika kroky:
- třídit bioodpad a nedávat ho do černé popelnice na SKO, kam nepatří,
- neumisťovat popelnice na místo, kam svítí přímé sluneční světlo; vysoká teplota uvnitř popelnice urychluje rozklad zbytkového biologicky rozložitelného odpadu,
- kosti a použité plenky před vyhozením do černé popelnice zabalit do špinavého sáčku (tzv. „dvě mouchy jednou ranou“, kdy zároveň využijete plastové obaly se zbytky jídla, které nepatří do žlutých popelnic).

Nevím si rady. Kam jaký odpad vyhodit?
Nejčastější příklady toho, co patří do popelnic na plasty a papír, najdete jak na samotných nádobách k tomu určených, tak v seznamu níže.

Pokud si přesto nevíte rady nebo potřebujete vytřídit specifičtější předměty, pomůže Vám například web www.kamtovyhodit.cz – do políčka na hlavní stránce stačí napsat předmět/materiál, o který se jedná, stránka odpoví, kam patří.
                            

Nejčastější PAPÍR:

Do papíru patří:
- časopisy, noviny,
- sešity,
- knihy,
- krabice,
- papírové obaly,
- lepenka,
- obálky s fóliovým okénkem.

Do papíru nepatří:
- svazky knih,
- uhlový papír,
- mastný papír,
- termopapír (účtenky),
- pleny.

Nejčastější PLASTY:

Do plastu patří:
- výrobky z plastů,
- kelímky od jogurtů,
- obalový polystyren,
- plastové nádoby a lahve,
- obaly od pracích gelů, aviváží,
- PET lahve,
- sáčky, fólie,
- nápojové kartony.

Do plastu nepatří:
- obaly se zbytky potravin,
- obaly od chemikálií,
- novodurové trubky,
- podlahové krytiny.

Další užitečné weby:
www.samosebou.cz
www.jaktridit.cz
www.tondaobal.cz (web určený pro děti, případně učitele a rodiče, kteří chtějí dětem s učením o třídění odpadů pomoci; součástí webu jsou hry)

Zachová obec kontejnerová hnízda?
Hnízda v obci určitě zachována zůstanou, pouze může dojít k úpravě počtu jednotlivých kontejnerů, a to na základě vyhodnocení jejich využívanosti a potřeb občanů. K úplnému zániku kontejnerových hnízd by dojít nemělo. Tyto budou dále k dispozici občanům, kteří se do systému třídění dům od domu nezapojí, stejně jako těm, co budou mít svou nádobu na tříděný odpad aktuálně plnou.

Jak budu vědět, kdy a jakou popelnici mám přistavit k vývozu před dům?
Do schránek nebo při vyzvednutí nádob na tříděný odpad obdrží občané také kalendář svozových dní veškerého druhu odpadu. Svoz papíru je označen modře (modré popelnice), plastu žlutě (žluté popelnice) a směsného komunálního odpadu šedě (černé popelnice). Kalendář svozu bude k dispozici také na stránkách obce Veselíčko www.obec-veselicko.cz a v prvních týdnech, kdy dojde ke změně termínů svozů budeme informace o termínech hlásit předem obecním rozhlasem.

V případě dotazů, nejasností nebo individuální potřeby řešit Vaši situaci jsme Vám s kolegy k dispozici na Obecním úřadě. Kontakt na nás: +420 581 793 255/ info@obec-veselicko.cz.

 

 

Sledujte nás i na sociálních sítích