INFO: +420 581 793 255 | info@obec-veselicko.cz
Dnes je 10. června 2023 a svátek má Gita 15°C | Zítra Bruno 19°C

Obec pomáhá občanům

Oblasti pomoci občanům obce

Rozšiřujeme služby pro seniory z Veselíčka

    Obec nově zajišťuje dopravu zdarma každý pracovní den.

 • Pro koho je služba určena?

Služba bude určena pro seniory, kteří potřebují dopravit k lékaři, na nákupy (Penny, Lidl) nebo pro léky do Lipníku nad Bečvou.

 • Bude se služba platit?

Služba je zcela zdarma.

 • Které dny a v jakém čase bude možné službu využít?

Službu můžete využít od pondělí do pátku v čase 8:00 - 10:00 hod., 13.30 - 14:30 hod.

 • Odkdy bude možné začít službu využívat?

Počátek zavedení nové služby bude 9. 5. 2023.

 • Kým bude služba poskytována?

Služba bude poskytována mikrobusem Dolňáček.

 • Jak se k využívání nové služby přihlásím?

Jízdu je nutné telefonicky objednat u řidiče, pana Zemánka, na telefonním čísle 724 248 706, čím dříve, tím lépe (nejpozději den předem). Kapacita osob je omezena množstvím sedaček v automobilu.

 • Kde mě mikrobus Dolňáček vyzvedne?

Řidič Vás vyzvedne u Vašeho domu, kde Vás také vysadí při cestě zpět.

Pozn.:   Služba nenahrazuje zdravotnickou dopravu sanitkou, neboť v autě chybí proškolený zdravotnický personál a vybavení sanitního vozu, nelze ji tedy využít imobilními občany (vozíčkáři). Současná služba odvozu a dovozu obecním autem pro seniory bude prozatím fungovat v zavedeném režimu - první čtvrtek v měsíci.

Příspěvek na dovoz oběda

Možnost pro konkrétní osoby (specifikace viz níže) získat od obce Veselíčko příspěvek 15 Kč na dovoz jednoho oběda denně.
Koho se týká: obyvatelé s trvalým bydlištěm na území obce Veselíčko, kteří si nemohou obstarat oběd vlastními silami nebo jinak než odběrem ze stravovacího zařízení. Žadatel zároveň musí splnit alespoň jedno z těchto kritérií:

 • dosáhl 70 a více let věku,
 • je držitelem průkazu TP, ZTP, ZTP/P,
 • nachází se v tíživé životní situaci (žádosti splňující pouze toto kritérium budou posuzovány individuálně a schvalovány na předem stanovené časové období).

Příspěvek je poskytován žadateli na základě schválené Žádosti o příspěvek od obce Veselíčko na dopravu obědů. K tomuto slouží vzorový formulář obce: senioři formulář. Vyplněný formulář je nutné odevzdat jedním z následujících způsobů:

 • oskenovaný on-line na e-mail urad.veselicko@iol.cz,
 • osobně do poštovní schránky Obecního úřadu Veselíčko,
 • osobně na Obecní úřad Veselíčko.

Tato forma pomoci obcí Veselíčko je zřízena z důvodu nutné podpory výše uvedené skupiny osob v době zvyšujících se finančních nároků na bydlení, služby a nákup základních potravin.
Příspěvek slouží pro udržení a zajištění pravidelného stravování v podobě jednoho teplého oběda denně pro osoby se sníženou pohyblivostí a jako pomoc pro zachování soběstačnosti a setrvání ve svém přirozeném domácím prostředí a sociální skupině.

Tento příspěvek obce na dopravu obědů je možné již nyní uplatnit u školní jídelny Mateřské školy Veselíčko p.o.. V případě požadavku na uplatnění příspěvku u jiné stravovací služby kontaktujte Obecní úřad Veselíčko.

Konzultace s pracovnicí obce Veselíčko pro občany v tíživých životních situacích

Nachází-li se obyvatel obce Veselíčko v tíživé životní situaci, může nyní využít možnost konzultace a poradenství s pracovnicí obce, jež má dlouhodobé zkušenosti s prací v sociálních službách. Získá tak informace potřebné k vyřešení nepříznivé situace. Služba bude poskytována zdarma. Konzultace budou probíhat jednou za kalendářní měsíc v budově Obecního úřadu Veselíčko.

Termíny poskytnutí služby:  22. 2. 2023 , 6. 3. 2023, 3. 4. 2023, 3. 5. 2023, 5. 6. 2023 (první pondělí v měsíci, v květnu ve středu 3. 5.) vždy od 15.00 do 17.00 hodin. (Nutno předem objednat telefonicky: 581 793 255 nebo u paní Trpákové na tel. č.: 739 378 493 .).

Poskytnutí automobilu pro osoby s omezenými možnostmi využití hromadné dopravy a jiných způsobů přepravy

Občanům bude poskytován odvoz do Lipníka nad Bečvou a zpět, kde je možné obstarat si potřebné léky a zajistit nákup dalšího potřebného zboží nebo lékařskou péči.
V první fázi bude služba poskytována jednou za kalendářní měsíc, a to v předem stanoveném dni.
Datum bude s předstihem zveřejněno v kalendáři akcí na webu obce www.obec-veselicko.cz.
Následně dojde k vyhodnocení zájmu o tuto službu a podmínky budou aktualizovány (možné je i navýšení počtu dnů v měsíci).

Termíny poskytnutí služby: vždy první čtvrtek v měsíci (9. 3., 6. 4., 4. 5., 8. 6.) Nutno se předem objednat telefonicky na tel. č.: 581 793 255 nebo přímo u paní Trpákové na tel. č.: 739 378 493 .

Zájemci o službu si mohou v návaznosti na předem stanovené termíny dohodnou návštěvu u lékaře aj.

Informace ke všem těmto nabízeným službám podá na vyžádání paní Gabriela Podlesná, asistentka Obecního úřadu Veselíčko, na telefonním čísle 581 793 255 nebo e-mailu: gabriela.podlesna@obec-veselicko.cz .

Sledujte nás i na sociálních sítích