INFO: +420 581 793 255 | info(zavináč)obec-veselicko.cz
Dnes je 13. června 2024 a svátek má Antonín 17°C | Zítra Roland 19°C

Vodovod západní Veselíčko

Vodovod západní Veselíčko

Shrnutí informací k aktuálnímu stavu projektu Vodovod pro západní část Veselíčka

Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o spolupráci a smlouvu o převodu práv a povinností k tomuto projektu se společností VaK Přerov a.s..

VaK Přerov a.s. bude tedy případným budoucím realizátorem projektu a zároveň je žadatelem o dotaci. Žádost o dotaci již byla podaná. Realizace výstavby vodovodu a platnost dohody je podmíněna schválením dotační podpory z OPŽP ve výši 70 %. Rozhodnutí o poskytnutí dotace budeme mít k dispozici cca v první polovině roku 2024.

Celkové předpokládané náklady na tento projekt jsou ve výši 30,04 mil. Kč.

Způsob financování:

•             Dotace z OPŽP ve výši 19,80 mil. Kč.

•             Spolufinancování obcí Veselíčko ve výši 8,71 mil. Kč.

•             Spolufinancování VaKu Přerov a.s. ve výši 1,53 mil. Kč.

Předpokládaný termín výstavby vodovodu je ve druhé polovině roku 2024.

Co je nutné NYNÍ učinit z vaší strany? Vypracovat projekt vodovodních přípojek.

Prosíme proto, v co nejkratším termínu, nejpozději však do 15. 11. 2023, objednejte vyhotovení projektové dokumentace přípojky: Pokyny pro objednání a uhraďte zálohu projektantovi Ing. Janu Hladišovi ve výši 3.050,- Kč

*Pokud někdo chce využít služeb jiného projektanta, je to samozřejmě možné. Vyhotovenou projektovou dokumentaci přípojky včetně územního souhlasu dle podmínek VaK Přerov a.s. je však nutné dodat obci Veselíčko nejpozději do 30. 4. 2024.

Objednávku lze učinit a zálohu uhradit dvěma způsoby:

a)          Platbou v hotovosti osobně na Obecním úřadě Veselíčko u paní Gabriely Podlesné. (V tomto případě obec zajistí předání objednávky a uhrazené zálohy v hotovosti projektantovi Ing. Janu Hladišovi).

b)          Bankovním převodem a zaslání objednávky e-mailem dle těchto pokynů: Pokyny

Vysvětlení: Vypracovanou projektovou dokumentaci vodovodních přípojek musíme mít připravenu k předání pro VaK Přerov nejpozději do 30. 4. 2024, a to včetně územního souhlasu. Projektant potřebuje 6 měsíců pro její zpracování a zajištění inženýrské činnosti.

Doplňující informace:Obec Veselíčko se spol. VaK Přerov a.s. bude financovat výstavbu hlavního řadu vodovodu. Každý majitel nemovitosti si bude následně hradit v plné výši jak projektovou dokumentaci přípojky, tak cenu zhotovení odbočky vodovodu z hlavního řadu vč. vodoměrné šachty a přípojku k nemovitosti. 

 

Pokud máte zájem o připojení nemovitosti na vodovod pro odběr vody a zatím jste nepodepsali smlouvu o smlouvě budoucí o dodávce vody včetně závazku k připojení, zde si můžete stáhnout vzor smlouvy: Smlouva o smlouvě budoucí o dodávce vody a doručit nám její 2 výtisky.

Pokud byste měli zájem o hromadné zpracování projektové dokumentace přípojky a zajištění územního rozhodnutí za cenu 6 050,- Kč včetně DPH za jednu přípojku od Ing. Jana Hladiše.

Dále obec zajímá, zda má někdo z dané oblasti k dispozici rozbory vody ze studní s nálezem překročené limitní hodnoty jakéhokoliv ukazatele nebo doklady o odběru pitné vody cisternou v předchozích letech z důvodu nedostatečné kapacity studny, případně doklad, že byla udělena výjimka k použití pitné vody z hlediska kvality pitné vody.

Dotazy týkající se vodovodu západní Veselíčko, můžete zasílat na: gabriela.podlesna@obec-veselicko.cz, tel: 581 793 255, případně se obracejte na paní Sovovou: jerichal@centrum.cz

 

Sledujte nás i na sociálních sítích