INFO: +420 581 793 255 | info(zavináč)obec-veselicko.cz
Dnes je 14. července 2024 a svátek má Karolína 26°C | Zítra Jindřich 28°C

Upozornění pro majitele nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nemovité

8. prosince 2022 | Veselíčko

Nadpis článku

Upozornění pro majitele nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky – zámku Veselíčko

 

V části obce Veselíčko je vymezeno ochranné pásmo nemovité kulturní památky – zámku Veselíčko, které bylo vyhlášeno územním rozhodnutím č. 15/98, č.j. RK 30/98 ze dne 22.4.1998.

Vlastníci objektů a pozemků situovaných v ochranném pásmu (informace  je uvedena na LV v katastru nemovitostí) mají na základě Zákona č.20/1987 o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (§ 14, odst. 2) povinnost před zahájením prací požádat o závazné stanovisko orgánu památkové péče u Městského úřadu Lipník nad Bečvou, na Odboru regionálního rozvoje – úsek památkové péče.

Toto se týká nejen osazení fotovoltaických panelů, alevšech udržovacích a stavebních prací na objektech i na pozemcích.   

Žadatel(é) – všichni vlastníci objektu, popř. jejich zástupce na základě plné moci vyplní žádost o závazné stanovisko doplněnou dokladem o vlastnictví (stačí z PC), situací a fotodokumentací  objektu. Na základě žádosti bude zahájeno správní řízení, kdy správní orgán požádá o vyjádření Národní památkový ústav v Olomouci. Na základě jeho vyjádření následně vypracuje závazné stanovisko k provedení prací. 

Přílohy:

Sledujte nás i na sociálních sítích