INFO: +420 581 793 255 | info(zavináč)obec-veselicko.cz
Dnes je 14. července 2024 a svátek má Karolína 26°C | Zítra Jindřich 28°C

Sdělení starosty obce ke komentářům na sociálních sítích

25. ledna 2022 | Veselíčko

Nadpis článku

Sdělení starosty obce ke komentářům na sociálních sítích

Ke stažení:

 

Věc: Sdělení ke komentářům na sociálních sítích

Kanalizace Tupec

Na základě zjištění obce, TDI, podnětů obyvatel a nezávislých kamerových zkoušek byly u stavební firmy (záruka 5 let) písemně reklamovány nově zjištěné vady na nově vybudované splaškové kanalizaci:
1) Stoka A průsak mezi troubou a šachtou Š3
2) Stoka A1, úsek Š17 a Š18 prosednutí výtlaku cca 25-30 m (část úseku u silnice z Tupce na Dolní Újezd)
3) Prosednutí výkopu včetně živičných vrstev na kanalizační přípojce P20

Vada 1) bude odstraněna v 5. týdnu, vada 3) v dubnu po otevření obaloven (stejně tak chodník u domu p. Šedové. Termín opravy bodu 2) bude upřesněn. Firma reklamaci přijala.

Obědy a školní jídelna

Mateřská škola Veselíčko dosud využívala pro rozvoz obědů na Veselíčku pracovníka obce Prosenice, který posléze vozil obědy do ZŠ a MŠ v jejich obci. Tato služba pro místní strávníky od února skončí. MŠV se obrátila se zajištěním této služby na obecní úřad, který zjišťoval možnosti. MŠV se nakonec podařilo rozvoz dočasně zajistit.

Upozorňujeme občany, že jestliže nebude Mateřská škola Veselíčko, resp. její školní jídelna, schopna nadále zajistit rozvoz obědů seniorům vlastními silami, kteří si je nemohou odebrat osobně, Obec Veselíčko jim tuto službu zajistí prostřednictvím externího dodavatele. Máme celkem tři možnosti, kde si mohou lidé vybrat denně min. ze tří jídel. Obec rovněž může zprostředkovat občanům další zajištění sociálních služeb (Charita, Člověk v tísni etc.)

Noví majitelé Braunerova domu

Objekt Braunerovy hospody (bývalé kino) v centru koupili od soukromé majitelky noví vlastníci. Zástupci Obce Veselíčko se o této transakci dověděli až po jejím uskutečnění. Objekt č. p. 64 (parc. č. 42/1) může sloužit k bydlení. Objekt č. p. 198 (parc. č. 42/2) podle platného územního plánu k bydlení (ani např. ubytovně) sloužit nemůže! Na rekonstrukci objektu nemá současný majitel souhlas ani vyjádření stavebního úřadu. Dle konzultací
starosty s úřadem musí nový vlastník zajistit stanovisko památkářů a regionálního rozvoje.

Z územního plánu Obce Veselíčko vyplývá, že plocha OM (plocha komerčních zařízení: růžová barva) znamená využití pro občanské vybavení komerčního charakteru, pro administrativu, maloobchodní prodej a služby apod. (Pro bydlení je možné pouze využití části označené korálovou barvou.)

Fotogalerie 2 fotek

Sledujte nás i na sociálních sítích