INFO: +420 581 793 255 | info(zavináč)obec-veselicko.cz
Dnes je 22. července 2024 a svátek má Magdaléna 22°C | Zítra Libor 26°C

Přehrada Lukavec

Hraběnčina naučná stezka

Lukavec a Lubeň

Veselíčko obtékají dva potoky. Směrem od Dolního Újezda a Tupce to je Lubeň a z druhé strany Lukavec.

Lukavec je i bývalá polní trať podél potoka, která bývala nejúrodnější díky své poloze a vlhkosti. Nyní se říká Lukavec zatravněnému údolí od tohoto místa až po místo u chatové oblasti. Kolem údolí se nacházejí zalesněné svahy, které lemují louku, v některých místech odkrývají skalnatý základ geologického zlomu a vytvářejí kouzelná místa, jedno z nich je i Čertova skalka.

Potok Lukavec pokračuje ve svém toku i do míst, kterým se říká Vlčince. Uprostřed polí se potok Lukavec zničehonic stáčí doleva o devadesát stupňů a propadá se do asi osmimetrové rokle, jejíž stěny tvoří nikoli pevná skála, ale nesoudržné spraše a jíly z podloží Moravské brány.

Ty se postupně neustále sypou a ubírají z přilehlých polí další a další decimetry půdy, která se sesouvá dolů. Rokle dlouhá asi 100 metrů je přírodní raritou. Potok ústí do Lubeně.


Vodní plocha

V roce 1997 byla na horním toku potoka Lukavec v rámci vodohospodářských opatření vybudována přehrada.

Dříve zde byl starý rybník tzv. Pospíšilák. Nad hlavní nádrží jsou ještě tři malé vodní plochy – mokřady pro zachování přirozených lokalit vhodných pro obojživelníky žáby a čolky.

Vodní plochu obhospodařuje Český rybářský svaz. Označení revíru: LUKAVEC 1A (471 167). Revír tvoří nádrž na potoku o rozloze 1,70 ha. Podle výroční zprávy z roku 2013 poskytnuté ČRS je zarybnění mimo plotice obecné a cejna velkého, kteří jsou nenasazovaní, takové: kapr obecný 555 kg, lín obecný 29 kg, candát obecný 2,7 kg, úhoř říční 0,8 kg, štika obecná 40 kusů.

Na Lukavci se každoročně na konci dubna či začátku května pořádají rybářské závody.


Obec je v mikroregionu Lipensko a MAS Moravská brána

Obec Veselíčko je členem Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Lipensko (DSO MRL), který založilo společně 11 obcí, a také Místní akční skupiny Moravská brána (MAS MB), kterou tvoří podnikatelé, spolky a zástupci veřejné správy z 32 obcí.

MAS Moravská brána má novou Integrovanou strategii rozvoje území „Společně v pohybu“ na období 2014–2020. Strategie je součástí Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), který bude navazovat na programy a metodu LEADER, která prokázala životaschopnost v průběhu uplynulých dvaceti let. Slogan MAS Moravská brána „Otevřeně pro rozvoj regionu“ doplnilo motto a název strategie „Společně v pohybu“, které symbolizuje sepětí tří mikroregionů a novou dynamiku rozvoje.

Důležitým prvkem tvorby strategie byl přístup „odzdola nahoru“, který klade důraz na přímou spolupráci veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru v regionu.

Obyvatelé nebo uživatelé území mají možnost aktivního zapojení do plánovacích procesů a podílet se na rozvoji území. Komunitně vedený místní rozvoj je nástrojem pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy, kterým dnes čelíme. Má podstatný vliv na životy lidí a na vytváření nových myšlenek. Podporuje společné zavádění efektivních a často zcela netradičních nápadů do praxe a posiluje místní kapacitu pro rozvoj území.

Obec Veselíčko je kromě regionálně příslušného svazku obcí také členem Spolku pro obnovu venkova (SPOV) a Sdružení místních samospráv (SMS). MAS Moravská brána je členem Národní sítě MAS ČR.

Mikroregion Lipensko byl v letech 2014–2015 jedním z partnerů velkého projektu Svazu měst a obcí (SMO) „Podpora meziobecní spolupráce“ a MAS MB zase partnerem projektu Sdružení místních samospráv „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. 


Role MAS Moravská brána v letech 2014–2020
 • hlavní kontaktní místo pro žadatele o dotaci v regionu
 • partner centrálních řídících orgánů zajišťující vyhlašování výzev, hodnocení, výběr, monitorování, provádění plateb a kontrolu projektů u vybraných opatření Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Programu rozvoje venkova (PRV)
 • partner žadatelů a příjemců podpory poskytující základní informace a podporu pro příjemce dotace také v dalších programech – OP Životní prostředí, OP Zaměstnanost, OP Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko
 • realizátor vlastních projektů MAS
   Vize 2020

  MAS Moravská brána je silným a prosperujícím regionem, založeným na přírodním potenciálu a kulturním dědictví předcházejících generací. Region je zajímavou hospodářskou lokalitou s novými pracovními příležitostmi a postavený na drobném, malém a středním podnikání. Posiluje se zde místní produkce a zavádí se nové technologie a služby.

  Moravská brána je dobrým místem, kde chtějí lidé žít, pracovat, vzdělávat se a bavit, i vyhledávanou turistickou destinací s bohatou nabídkou atraktivit a odpovídající nabídkou kvalitních služeb. K tomu napomáhá zlepšující se úroveň vybavenosti a vzhledu obcí, zachovávání kulturního a přírodního dědictví a pestrá nabídka kulturních a společenských akcí.

  MAS Moravská brána je dobrým pomocníkem svých členů a místních aktérů, i spolehlivým partnerem na regionální a mezinárodní úrovni, který se cítí doma na Moravě, ale i v Evropské unie.

Ke stažení zde soubor PDF


Sledujte nás i na sociálních sítích