INFO: +420 581 793 255 | info(zavináč)obec-veselicko.cz
Dnes je 22. července 2024 a svátek má Magdaléna 21°C | Zítra Libor 26°C

Úřední deska

Sdělení pro podnikající subjekty v obci, při jejichž činnosti dochází ke vzniku odpadů

Nadpis článku

Vážení,

obracíme se na Vás v souvislosti se změnami odpadového hospodaření obce a změnou v obecně závazné vyhlášce obce Veselíčko, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která nabyde účinnosti dnem 1. 1. 2024. Od tohoto data obec neumožní právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám na území obce zapojení do obecního systému odpadového hospodářství, a to z důvodu nutnosti kontroly plnění zákonné povinnosti snižovat průměr produkce směsného komunálního odpadu na občana, zvýšit míru třídění odpadu a zároveň snižovat náklady na odpadové hospodářství obce v budoucích letech.

Pokud při Vaší podnikatelské činnosti dochází ke vzniku odpadů a dosud nemáte svoz podnikatelského odpadu v souladu se zákonem vyřešen, nebo jste byli zapojeni do obecního systému odpadového hospodářství obce Veselíčko, je nutné, abyste co nejdříve, nejpozději však do 31. 12. 2023, uzavřeli příslušnou smlouvu o odvozu a likvidaci podnikatelského odpadu se svozovou společností. Konkrétní smluvní podmínky s Vámi firma sjedná dle druhu a množství odpadu vznikajícího ve Vaší firmě. Pro obec Veselíčko bude tyto služby v roce 2024 a 2025 zajišťovat společnost AVE odpadové hospodářství s.r.o., kontakt p. Indra 737204455, jan.indra@ave.cz, která vás bude kontaktovat. Můžete si však pro tyto služby sjednat i jiné oprávněné firmy dle vašeho uvážení.

Nový zákon o odpadech jasně stanoví, že je povinností každé podnikající fyzické i právnické osoby mít zajištěn svoz a likvidaci či recyklaci veškerých odpadů, které při její činnosti vznikají. Současně nový zákon dává pravomoci kontrolním orgánům, včetně úřadů obcí, splnění této povinnosti kontrolovat.

Povinností každé obce je naopak řešit svoz, likvidaci i recyklaci veškerých odpadů, které vznikají v domácnostech nepodnikajících obyvatel a v rekreačních objektech nacházejících se na území obce. Obecně závazná vyhláška účinná od 1. 1. 2024 bude řešit pouze systém odpadového hospodářství odpadů vznikajících v domácnostech a za využití tohoto systému stanovují občanům poplatky.

Z výše uvedeného vyplývá, že není přípustné, aby podnikatelé od 1. 1. 2024, odkládali jakýkoli odpad vznikající při jejich podnikatelské činnosti do kontejnerů a nádob, které obec poskytuje nepodnikajícím občanům na základě zaplacení poplatku. Jedná se i o OBEC VESELÍČKO 751 25 VESELÍČKO 68 Obec Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25, tel.581 793 255, e-mail: urad.veselicko@iol.cz, www.obec-veselicko.cz, IČ: 00302198 2 odkládání podnikatelského odpadu do kontejnerů pro tříděný odpad (papír, sklo, plasty, kovy) nebo např. navážení velkoobjemového podnikatelského odpadu při mobilním svozu.

U mnoha z místních podnikatelů nastává situace, kdy jsou současně obyvateli obce, kterým vzniká odpad v domácnosti, a zároveň podnikateli. V takovém případě je třeba původ odpadu rozlišit, odpad z domácnosti bude svážen v rámci obecního systému a odpad podnikatelský je nutno řešit odděleně smlouvou se svozovou firmou.

Všem podnikatelům děkuji za pochopení. Věřte, že tyto kroky nejsou snahou Vaše podnikání znepříjemnit, ale zajistit v maximálním rozsahu povinnosti, které jsou naší obci kladeny zákonem o odpadech.

Pavel Hradil, starosta obce

Sledujte nás i na sociálních sítích