INFO: +420 581 793 255 | info(zavináč)obec-veselicko.cz
Dnes je 21. května 2024 a svátek má Monika 16°C | Zítra Emil 25°C
Mateřská škola

ŠKOLNÍ JÍDELNA

-

Mateřská škola

Nadpis článku

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO ZÁLEŽITOSTI STRAVOVÁNÍ:

+420 724 218 002

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která připravuje stravu nejen pro děti z Mateřské školy Veselíčko, ale i pro Základní školu a Mateřskou školu Prosenice. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje obědy pro cizí strávníky. ŠJ dále zajišťuje pitný režim dětí.

Aktuální jidelníček ke stažení zde - JÍDELNÍČEK.

Výdej obědů – výdejní doba

Výdejní doba pro děti a zaměstnance školy 11.40 – 12.10
Výdej do termonádob 10.30 – 10.45
Výdejní doba pro cizí strávníky 10.45 – 11.15

Výše stravného

Cena za školní stravování je určena výší finančního limitu.

Cena pro cizího strávníka je určena kalkulacemi stravy, které jsou stanovovány každoročně s přihlédnutím k nákladům na stravování minulého roku. U dětí a žáků cena stravného odpovídá pouze hodnotě potravin, která je v souladu s finančním limitem na nákup potravin strávníků podle jejich věkové skupiny.

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (období od 1. 9. – 31. 8.), ve kterém dosahují věku podle níže uvedených bodů:

Strávníci Možné rozpětí Typ jídla Aktuální cena
3 – 6 let 17 – 30 Kč oběd  25,- Kč
  8 – 11 Kč přesnídávka   13,- Kč
  8 – 11 Kč svačina   12,- Kč
7 – 10 let 20 – 39 Kč oběd  30,- Kč
11 – 14 let 23 – 41 Kč oběd  35,- Kč
15 a více let 24 – 45 Kč oběd  40,- Kč
cizí strávníci/s dopravou   oběd  85,- Kč/105,- Kč

 Úhrada stravného

  • v hotovosti v kanceláři ŠJ vždy v prvních třech pracovních dnech každého měsíce, a to od 7.00 – 8.30 hod. a od 12.00 – 13.00 hod.
  • inkasováním částek ze sporožirových nebo jiných bankovních účtů (na základě předchozího povolení strávníka nebo zástupce nezletilého strávníka) na účet MŠ čís. 181588199/0300, přičemž každý strávník má přidělený svůj variabilní symbol
  • fakturací na základě předem uzavřených smluv

Přihlášení ke stravování

Každý nový strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží v kanceláři ŠJ. Vyplněnou přihlášku odevzdá v kanceláři školní jídelny a zaeviduje se. Jakékoliv změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy, je strávník povinen neprodleně nahlásit opět v kanceláři ŠJ. Po zaevidování si zakoupí obědy dle vlastní potřeby.

Objednání stravy

Každý strávník je automaticky přihlášen. Zakoupený oběd v daný den musí strávník odebrat, pokud se tak nestane a oběd není předem odhlášen, hodnota oběda se automaticky odečte z konta strávníka.

Odhlášení ze stravování

Odhlášení stravy lze provést nejméně 1 pracovní den předem, a to do 12:00 hodin (výlety, návštěvy u lékaře, nemoc, atd.), a to buď osobně v kanceláři školní jídelny, úřední hodiny jsou od 7.00 – 8.30 a 12.00 -13.00 hodin, nebo v tuto dobu telefonicky na čísle +420 724 218 002/+420 724 371 228.

Děti a žáci mají nárok na dotované školní stravování pouze v souvislosti s jejich pobytem ve škole a školském zařízení. Děti a žáci, kteří nebyli přítomni ve škole, nemají nárok na odebrání obědu. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit. Pokud by rodiče měli zájem o odebrání stravy i v dalších dnech nepřítomnosti dítěte či žáka ve škole, musí zaplatit plnou cenu obědu jako cizí strávník.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi vždy účtován v příslušné cenové relaci.

Doba prázdnin, ředitelské volno

V těchto dnech jsou žáci automaticky odhlášeni. Pokud mají zájem se v tyto dny stravovat, hradí plnou cenu obědu jako cizí strávník dle platného ceníku. O termínech, kdy je jídelna uzavřená, jsou strávníci včas předem informováni na nástěnce jídelny nebo na webu.

Personál

  • Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Navrátilová
  • Kuchařky: Milena Brablíková, Margita Žeňuchová

Sledujte nás i na sociálních sítích